Posts Tagged ‘nef’

Slik blir du lykkelig på 1, 2, 3 og 4, 5

18.01.10

Nef (the new economics foundation) har på oppdrag fra den Bristiske regjeringen gått gjennom forskning fra over 400 forskere for å identifisere hvilke tiltak som beviselig vil øke lykkefølelsen og velvære hos folk flest.

Oppskriften er enkel – fem punkter som jeg tror vi alle kan klare og alt er basert på funn fra forskning. Her kommer altså endelig oppskriften på lykke. Hurra!

#1 Tilknytning – Knytt deg til menneskene rundt deg, enten det er familie, kolleger, naboer eller venner. Sosiale relasjoner er visstnok kritisk for velværen vår. Forskningene nef viser til forteller at opplevelsen av velvære øker dersom målene i livet er knyttet til familie, venner, noe sosialt eller til politikk. På den andre siden reduseres opplevelsen av egen velvære dersom målene i livet er knyttet til karriere eller materielle goder.

#2 Vær aktiv – gå, løp, svøm, dans eller beveg deg på en annen måte. Trening reduserer sjansen for depresjon og angst og gir deg en bedre alderdom noe som igjen øker velvære.

#3 Vær oppmerksom – Nysgjerrighet er også bra for lykkefølelsen og det er bra å legge merke til detaljer og hverdagslige hendelser. Det gjør oss visstnok også bedre i stand til å kjenne etter hvordan vi har det. Det blir kanskje en utfordring å rette oppmerksomheten mot de små tingene når vi bombarderes av reklame 24/7.

#4 Fortsett å lære – Forsøk noe nytt eller finn tilbake til en gammel interesse eller hobby. Lær å spille et instrument, et nytt språk eller reparer noe som er i stykker. Å lære noe nytt øker selvtilliten og gir deg følelse av lykke og velvære.

#5 Gi – Gjør en venn en tjeneste, gi noen litt oppmerksomhet, smil, si takk. Å gi kobler oss sammen med andre mennesker, noe som igjen øker følelsen av lykke og velvære.

Ikke uoverkommelig dette!

Nef har mange andre spennende prosjekter på gang, alle basert på tanken om hvordan økonomisk teori ville vært om planeten vår og alle vi som bor her betydde aller mest. Under et bilde fra nef prosjektet Happy Planet Index.

Happy Planet Index

Reklame

%d bloggere liker dette: