Posts Tagged ‘senior’

Hva gjør oss glade?

04.01.10

Uansett alder, viser det seg at god helse, sterke og robuste vennskap og økonomisk sikkerhet er de beste indikatorene for lykke i følge en undersøkelse om aldring fra Pew Research Center. New York Times skriver i artikkelen ”The New Old Age”,  at forskningen til Pew Research Center viser at følelsen av lykke er nokså konstant mellom ulike aldersgrupper. Dette er jo interessant da vi ofte opphøyer ungdom som et ideal for lykke. Undersøkelsen viser likevel at det finnes noen ulikheter mellom de som er lykkelige og de som ikke er det.

Ikke overraskende er det 25% større sjanse for at en person med god helse svarer at han eller hun er svært lykkelig enn de med dårligere helse. Å ha sikret seg økonomisk før pensjonstilværelsen øker også sjansen for at deltakerne i undersøkelsen vil beskrive seg som svært lykkelige.

Forskning på lykke har alltid forundret forskerne. Det er kanskje åpenbart at god helse bidrar til økt følelse av lykke, men enkelte researchere mener at også det motsatte er sant – nemlig at følelsen av lykke kan lede til bedre helse. Disse mekanismene er fremdeler uklare.

Reklame

%d bloggere liker dette: